Dla współczesnych strategii marketingowych charakterystyczne jest między innymi to, że można mówić w ich kontekście o wielu odmianach marketingu. Najczęściej wspomina się tu marketing treści, dla nikogo zaskoczeniem nie jest jednak również ani marketing szeptany, ani inbound marketing. Nie można nie dostrzec i tego, że regularnie pojawiają się również nowe propozycje nierozerwalnie związane z tym, że możemy mówić o nowych kanałach dystrybucji. Jedną z takich nowych odmian jest real-time marketing znany też pod polską nazwą marketing w czasie rzeczywistym. Nie powstałby on, gdyby nie rosnąca popularność mediów społecznościowych, nie da się bowiem ukryć, że real-time marketing czerpie z niej garściami.

Oczywiście, samo pojęcie nie jest nowe, znaliśmy je bowiem już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Musiał jednak nastąpić rozkwit social media, aby można było mówić zarówno o jego popularności, jak i o naprawdę szerokim zastosowaniu. Jego najważniejszym zadaniem jest błyskawiczne reagowanie na wydarzenia, które można uznać za ważne dla danej społeczności. Real-time marketing przechwytuje takie wydarzenie i stara się umiejscowić w jego kontekście przekaz marki. Oczywiście, w tej strategii marketingowej liczy się nie tylko szybkość reakcji. Nieustannie dąży się też do tego, aby przekaz był możliwie jak najlepiej odbierany spotykając się z maksymalnie szerokim zainteresowaniem. Nie jest to łatwe, treść musi bowiem odpowiadać nie tylko zachowaniom, ale nawet nastrojom osób, do których jest skierowana. Same wydarzenia mogą być rozumiane na wiele sposobów, mamy więc do czynienia ze świętami, wydarzeniami sportowymi, a nawet ważnymi dniami w naszym codziennym kalendarzu. Ty, co jest naprawdę ważne jest przede wszystkim możliwe jak najszybsze przechwytywanie wspomnianych zdarzeń, a potem opieranie się o nie podczas tworzenia kampanii marketingowych.

Jak może to wyglądać w praktyce?

W podręcznikach najczęściej możemy przeczytać o nieco zaskakującej, ale spontanicznej i dobrze przemyślanej reakcji znanego producenta ciastek. Gdy podczas transmisji zawodów Super Bowl w roku 2013 nieoczekiwanie doszło do awarii sieci elektrycznej, w sieci pojawiła się stworzona błyskawicznie reklama informująca odbiorców, że w ciemności również można jeść ciastka tego konkretnego producenta. Odbiorcy docenili żart, spodobała im się jednak również jego spontaniczność. Real-time marketing zakłada zatem, że uda nam się wstrzelić w jakiś szczególny kontekst, jest więc tym skuteczniejszy, im lepszym refleksem możemy się pochwalić. Nie można zatem ignorować w tym przypadku roli, jaką ma do odegrania czujność i zaangażowanie, tylko bieżące działania mogą bowiem przynieść rzeczywisty sukces.

Warto też pamiętać o tym, że wydarzenie, które jest właśnie komentowane, powinno być świeże nie tylko dla samych odbiorców, ale i dla naszych konkurentów. Walka obejmuje przecież nie tylko zdobywanie uznania w oczach klientów, ale i udowadnianie konkurentom, że jesteśmy ich w stanie wyprzedzić bez względu na okoliczności. Ważną rolę odgrywa także dostosowanie komunikatu do stylu, który można uznać za charakterystyczny dla danej marki. Może się wydawać, że nie jest to szczególnie ważny aspekt, skutecznie podnosi on jednak jej wiarygodność. Marketing w czasie rzeczywistym jest kierowany do odbiorców, naturalne wydaje się więc i to, że w dużej mierze bazuje na informacjach zwrotnych, jakie od nich nadchodzą. Jeśli nie przewiduje wsłuchiwania się w opinie klientów, nie ma dużych szans na powodzenie. Trudno dziwić się też, że upodobał sobie właśnie dynamiczne media społecznościowe.