Ostatnio dodane:
 |  | 

Biznes i Finanse

Makroekonomia

Makroekonomia to ekonomia zajmująca się wielkościami zbiorczymi, które dotyczą całej gospodarki. Prowadzi ona badania prawidłowości, które występują w gospodarce jako całości.
Ekonomia w tym obszarze interesuje się głównie zrozumieniem tego, jak powstaje dochód narodowy i jak jest dzielony. Znajdziemy tutaj też problemy bezrobocia, inflacji, bilansu płatniczego, inwestycji, polityki pieniężnej banku centralnego i polityki gospodarczej państwa.
Ekonomia w skali makro bada światową i narodową gospodarkę i relacje, które pojawiają się pomiędzy globalnym popytem i podażą, średnim poziomem cen, wielkością konsumpcji i inwestycji, poziomem zatrudnienia, dochodami i wydatkami państw.
Makroekonomia to ekonomia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zjawiskami gospodarczymi, co pozwala na przewidywanie tendencji rozwojowych całego systemu gospodarczego. Ekonomia ta tworzy podwaliny teoretyczne i formułuje wskazówki dla polityki państw w zakresie celów gospodarczych, na przykład stabilnego poziomy cen czy wzrostu gospodarczego.

makroekonomia

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Airmax Internet: Przyszłość Komunikacji i Transformacja Technologiczna

    Airmax Internet: Przyszłość Komunikacji i Transformacja Technologiczna

    Wstęp: W erze cyfrowej, w której obecnie żyjemy, dostęp do szybkiego i niezawodnego Internetu stał się jednym z kluczowych elementów współczesnego życia. Przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, rządy i jednostki na całym świecie korzystają z Internetu, aby utrzymywać kontakt, przekazywać informacje i korzystać z usług. Airmax Internet, jako innowacyjny dostawca usług internetowych, zrewolucjonizował rynek telekomunikacyjny, dostarczając nie

  • Chcąc pracować Praca na terenie Unii Europejskiejjako stomatolog

    Chcąc pracować Praca na terenie Unii Europejskiejjako stomatolog

    W 2004 roku nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to dla nas między innymi możliwości poszukiwania pracy we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Od kiedy przestały obowiązywać okresy przejściowe możemy poszukiwać pracy w dowolnie wybranym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także w Norwegii i w