Safe Harbor Komisja Europejska pracuje non stop nad poprawą bezpieczeństwa wszystkich obywateli europejskich, aby nasze dane były jeszcze lepiej chronione.

Do nas głównie przebija się w mediach temat praworządności w Polsce i powrotu do czasów teoretycznie zakończonych w 1989 roku, ale więcej uwagi w ostatnim czasie komisarze przykładali do przyjętej ostatnio Tarczy Prywatności. Wielu osobom przypomniał się niesławny mechanizm Safe Harbor, w związku z czym głos zabrał Europejski Inspektor Danych Osobowych. Instytucja ta pełni nadzór nad innymi instytucjami europejskim. Jej zadaniem jest obserwowanie i reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w zakresie odpowiedniego obchodzenia się z danymi osobowymi. Inspektor ma pilnować, by przestrzegane były dyrektywy odnośnie ochrony danych. (https://www.exo5.pl/it-asset-management)

Kadencja każdego inspektora trwa 5 lat. Opinia, o której mowa, może bardzo mocno zmienić panujący obecnie status quo w Europie, jeśli chodzi o ochronę danych wszystkich obywateli. Organ wypowiedział się bowiem nadzwyczaj stanowczo przeciwko stosowaniu tak zwanych furtek programistycznych pozwalających obchodzić zabezpieczenia, jak również priorytetem ma być szyfrowanie end-to-end.

Polityka ochrony danych

Zmianie ma ulec docelowo praktycznie cała obecna polityka w zakresie ochrony prywatności. Nielegalne mają stać się wszystkie próby łamania zabezpieczeń i odszyfrowania wiadomości, jak również zakazany ma być monitoring sieci, zwłaszcza w celu gromadzenia metadanych, co wykonywali Amerykanie w ramach programu PRISM. Największe zmiany dla użytkownika końcowego mają jednak mieć nowe regulacje z zakresu stosowania ciasteczek, czyli plików pozwalających na śledzenie użytkownika.

Obecnie Unia wymaga, by strony internetowe informowały o polityce stosowania ciasteczek, a zmiany mają doprowadzić do całkowitego zakazu ich stosowania. Na przyszłość z kolei bardzo wpłynie wymaganie stosowania szyfrowania end-to-end na wszystkich urządzeniach, co jest odpowiedzią na rozbudowę tak zwanego Internetu rzeczy, na dzisiaj systemu straszliwie niebezpiecznego. Propozycje Inspektora idą bardzo daleko, ale wszystkim przeciętny użytkownik powinien bardzo mocno przyklasnąć, ponieważ mogą stanowić rewolucję w zakresie bezpieczeństwa.